Thursday, March 28, 2013

Those who want to invest in our project in Romania may be interested in:PREZENTARE PARȚIALĂ A PROIECTULUI
Energie verde pentru România
Energia eoliana aspecte generale

Energiile regenerabile sunt, la scara noastră a timpului, irosite continuu de natură. Ele au ca origine razele Soarelui, nucleul Pamântului şi interacţiunile gravitaţionale ale Lunii şi ale Soarelui cu oceanele.
Există energii regenerabile de origine eoliană, solară, hidro, geotermică şi provenind de la biomasă.
Energia vantului mai poarta numele de energie eoliana. Acest nume vine din mitologie, de la Eol, el fiind zeul vântului. Energia vântului a fost folosită de către om de foarta multa vreme. Din cele mai vechi timpuri bărcile şi corăbiile se deplasau cu ajutorul vântului. Mai tarziu oamenii au construit mori de vânt cu ajutorul cărora măcinau cereale pentru hrană. Acum, după mulţi ani, oamenii au construit nişte dispozitive speciale care captează energia vântului şi o transformă în energie electrică.

Potentialul energetic eolian pe Terra

Sursa eoliană disponibilă este evaluată pe scară mondială la 57.000 TWh pe an. Contribuţia energiei eoliene off shore (în larg) este estimată la 25.000 - 30.000 TWh pe an, fiind limitată la locaţii care să nu depăşească adâncimea de 50 m. Producerea mondială de electricitate în 2000, a fost de 15.000 Twh (ceea ce corespunde unei energii primare consumate de 40.000 TWh), rezultând un randament al ciclurilor termo-mecanice de 30-40%. Teoretic, energia de origine eoliană poate acoperi necesarul de electricitate pe plan mondial. În acelaşi timp, principalul inconvenient al acestei surse de energie, o reprezintă instabilitatea vântului. În perioadele de îngheţ, ca şi în cazul caniculei, cazuri în care cererea de energie este acerbă, efectul produs de vânt este practic inexistent, fapt care a condus, în dezvoltarea instalaţiilor eoliene, la ataşarea unor alte instalaţii de energii regenerabile caracterizate de un mai bun echilibru în funcţionare, sau de sisteme de stocare a energiei electrice. Trebuie luat însă în calcul, în cazul sistemelor de stocare a energiei electrice de mare capacitate, preţul de cost ridicat al acestor sisteme, care sunt astăzi, în curs de dezvoltare.
Europa nu are decât aproximativ 10% din potenţialul eolian disponibil în lume, dar are aproximativ 3 sferturi din puterea instalată încă din 2002. Ea a produs 50 TWh electricitate de origine eoliană în 2002, producţia mondială fiind de 70 TWh.
Potenţialul eolian tehnic disponibil în Europa este de peste 5.000 TWh pe an.
Cum va arata consumul mondial de energie in viitor? Putem fi siguri ca consumul de electricitate va creste la nivel mondial. Agentia Internationala pentru Energie prevede o crestere la aproape 5.8 milioane de megawatti pina in anul 2020 de la 3.3 milioane in 2000. Totusi, rezervele mondiale de combustibili fosili - sursa principala pentru producerea energiei electrice - se vor epuiza incepind cu 2020 pina in 2060, conform celor mai bune previziuni ale industriei petroliere. Cum vom suplini cererea de energie electrica?
Cel mai bun raspuns ar fi energia verde, regenerabila.
Este una din cele mai vechi surse de energie nepoluanta. Ea a început sa fie folosita pe scara larga abia prin anii 70-80, când SUA a adoptat mai multe programe destinate sa încurajeze valorificarea ei. În California, la sfârsitul anului 1984, functioau deja 8469 de turbine eoliene. Capacitatea totala a acestor unitati este de aproximativ 550 MW. Ele sunt construite în locuri cu vânt puternic, grupate în asa-numitele wind farms. Turbinele de vânt pot fi folosite pentru producerea electricităţii individual sau în grupuri, denumite ferme de vânt. Fermele de vânt, care în prezent sunt complet automatizate, asigură, spre exemplu, 1% din necesarul de energie electrică al Californiei, adică necesarul pentru 280 de mii locuinte.
Aproximativ 80% din energia eoliană din lume este produsă acum în California, dar energia eoliana este pe cale de raspândire în Midwest-ul american, în Europa - în special în Belgia şi Olanda – dar şi în alte regiuni. Cifra de afaceri privind aplicaţiile eoliene în UE a fost, în 2003, de 6,9 miliarde euro, dupa cum s-a specificat în cadrul conferintei internationale “Energie curată - finanţare şi susţinere în Europa Centrala si de Est" organizată în capitala Ungariei. Din punct de vedere al creşterii puterii instalate, Europa îsi întăreşte pozitia în domeniul energiei eoliene, piaţa europeană înregistrând o creştere de 39 la sută pe an în perioada 1998 - 2003. Energia produsă astfel echivalează cu cea obtinută prin arderea a 20 milioane de tone de cărbune într-un sistem conventional de producere a energiei electrice. În Cehia, spre exemplu, ponderea energiei eoliene a crescut de la 3,8% în 2000, la 8% în 2010, în Estonia de la 0,2% la 5,1%, în Ungaria de la 0,7% la 3,6%, în Polonia de la 1,6% la 7,5%. Cu toate acestea, conform raportului Agenţiei Internaţionale pentru Energie, în România exista "întârzieri în elaborarea si implementarea programelor privind utilizarea energiei eoliene". Documentele europene scot însă în evidenţă o bună adaptare a României la cerintele UE în ceea ce priveste sursele regenerabile de energie electrica prin centralele hidroenergetice de mare putere.
Articolul "Evaluation of Global Wind Power", de Cristina L. Archer si Mark Z. Jacobson (Stanford University) este rezultatul unui studiu finanţat de NASA şi finalizate de curând. Harta resurselor de vânt a fost realizată prin urmarirea a 8000 de puncte de măsurare din intreaga lume, inclusiv Romania. 13 % din punctele de pe harta eoliană a Terrei sunt încadrate în Clasa 3 (vânt de 6.9-7.5 m/s) şi doar câteva au fost încadrate în clase mai mari. România se află în zona de resurse de pâna la 5.9 m/s, ca majoritatea celorlalte zone, însă cu un potenţial suficient de important pentru a susţine o politica de promovare a sistemelor eoliene.

Politica Uniunii Europene cu privire la resursele de energie regenerabilă

Scopul principal al politicii energiei al Comisiei Europene constă în dezvoltarea procesului de regenerare a energiei, în special a energiei produse cu ajutorul vântului, a apei, a energiei solare şi biomasei. Comisia Europeană justifică acest obiectiv prin precizarea a câtorva motive şi anume :
Energia astfel obţinută are un rol important în reducerea emisiilor de dioxid de carbon (CO2) – un obiectiv major al Comisiei Europene;
Dezvoltarea schimbului de energie sporeşte sprijinirea industriei.
Totodată, ajută la îmbunatatirea securităţii schimbului de energie prin reducerea dependenţei Comunităţii de sursele de energie de import.
Reînnoirea surselor de energie se aşteaptă a fi mult mai econome în comparaţie cu sursele de energie competitive, estimându-se în termen de la mediu la termen lung.
Nevoia Comunitatii de a sprijini înlocuirea surselor de energie este evidentă. Câteva tehnologii, în special energia vântului, dar şi hidroenergia pe o scara mai mică, energia biomasei şi aplicaţiile solartermale sunt viabile şi competitive din punct de vedere economic.
Celelalte, în special energia fotovoltică (constând în panouri de silicon care generează electricitate pe baza solara) depind numai de volumul produs şi de cererea economiei.
Cele mai importante caracteristici ale planului de acţiune pot fi considerate aspecte precum măsurarea pieţii interne în sfera fiscală, reînnoirea politicilor Comunităţii care au suferit schimbări în producerea şi distribuirea de energie regenerabila, propuneri pentru întărirea colaborarii între statele membre.
Un capitol important al Planului de Acţiune îl constituie Campania de reducere a surselor regenerabile.

Tipuri de resurse regenerabile

 • Energia vântului
 • Energia fotovoltaică
 • Încălzirea şi răcirea solara
 • Energia hidraulică
Din toate resursele regenerabile m-am oprit asupra energiei vântului.

Energia vântului - de la curenţii de aer la curentul electric

Centralele eoliene funcţionează pe principiul forţei aerodinamice. Vântul care loveşte palele elicei creează o presiune puternică, pozitivă deasupra palei şi negativă dedesubtul acesteia. Această diferenţă de presiune generază o forţă de ridicare pe care centralele eoliene moderne o folosesc pentru a produce mişcare, şi deci energie electrică.
Vânturile cu indice de forţă 3, care bat în mod obişnuit în Marea Nordului, în extremitatea sudică a Americii de Sud, în insula australiană Tasmania şi în zona Marilor Lacuri din nordul SUA, precum şi în alte regiuni, sunt în mod special propice pentru centralele eoliene. Nu mai rămâne decât ca omul să exploateze forţa acestor curenţi de aer. Măsurători făcute de cercetătorii americani în 8.000 locaţii au demonstrat că am putea acoperi necesarul mondial de energie electrică folosind numai energia eoliană - cu condiţia să o folosim mai eficient.
În februarie 2005, cea mai mare centrală eoliană din lume a devenit operaţională în Brunsbüttel, în Germania. Gigantica "REpower 5M", înaltă de 183 metri, are un rotor cu diametrul de 126 metri, care mătură la fiecare rotaţie o suprafaţă de două ori mai mare decât un teren de fotbal. Centrala poate genera până la 5 megawatts de electricitate, ceea ce este suficient pentru aprovizionarea a aproximativ 4.500 locuinţe - o realizare fără egal la nivel mondial.
Totuşi, regiunile în care se pot construi centrale eoliene de mari dimensiuni sunt relativ puţine. Ca urmare, există mari speranţe acum pentru centralele eoliene construite în largul mării. La nivel mondial, au fost create mai multe centrale eoliene în larg, de pildă în Danemarca, Suedia, Olanda, Germania şi Anglia.
Faptul că energia obţinută în larg este cu aproximativ 50% mai mare se datorează, printre altele, şi faptului că în contact cu suprafaţa apei, vântul are o forţă de frecare aproape zero. Din punct de vedere tehnic însă, centralele eoliene din larg sunt considerabil mai scumpe decât cele de pe uscat, pentru că trebuie să reziste în faţa valurilor puternice, a furtunilor şi gheţurilor. Din această cauză, costurile sunt cu 60% mai mari decât în cazul centralelor eoliene de aceleaşi dimensiuni de pe uscat. În plus, centralele eoliene din larg produc unde sonore de joasă frecvenţă, care pot îndepărta peştii, păsările şi mamiferele marine.
Ideea unor centrale eoliene zburătoare pare descinsă din literatura ştiinţifico-fantastică. Acestea ar avea două rotoare şi ar produce energie la înălţimea de 5.000 metri, unde bat vânturi puternice şi regulate.
Centrala eoliană zburătoare ar fi susţinută de un cablu, care ar transmite pe pământ electricitatea produsă.
S-ar înălţa în văzduh ca un zmeu şi ar rămâne stabilă o dată ce s-ar ridica în aer. Totuşi, încă nu este sigur dacă acest gen de centrală eoliană aeropurtată va fi construită vreodată.
Rămânem deci la ideea cea mai rentabilă, cea a folosirii vântului pe uscat, dar in regiuni riverane Mării Negre.

Potenţialul energetic eolian in România
Nevoia utilizării resurselor alternative in România

Criza petroliera din anii ’70 a pus în garda statele puternic industrializate, siguranţa în alimentarea cu energie devenind o problema vitala pentru acestea. Au fost iniţiate programe costisitoare pentru construcţia de centrale nucleare si au fost alocate subvenţii importante pentru energiile alternative.
Intervenţiile planificate ale statelor respective nu şi-au aratat însă rezultatele, astfel că, numai zece ani mai tarziu, responsabilitatea investitiilor in sectorul energetic a inceput sa fie mutată spre domeniul privat. Entuziasmul identificarii de noi surse de energie a scăzut apoi simţitor, costurile investiţiilor fiind extrem de ridicate, dar si din cauza faptului ca au fost identificate noi zacaminte petroliere.
După 50 de ani de la prima mare criză petrolieră, lumea constată din nou că este vulnerabilă în privinţa securităţii energetice. Era petrolului se apropie de sfârsit, apreciază specialiştii, dar cea a surselor de energie regenerabila este inca departe de a-si face simtita prezenţa, in condiţiile in care Uniunea Europeana este tot mai dependentă de resursele energetice din import. Între timp, o nouă provocare a apărut la nivel mondial: poluarea. Sub presiunea angajamentelor luate prin Protocolul de la Kyoto, dezbaterile pe marginea „energiei verzi” au luat o amploare deosebită. Directiva europeană 2001/77 stabileşte că „promovarea energiei electrice din resurse regenerabile, pe piaţa unică de energie, are ca obiectiv creşterea ponderii surselor regenerabile de energie (SRE). Directiva aduce şi o serie de măsuri de încurajare şi facilităţi pentru cei care investesc in SRE. Strategiile sunt urmate de fapte abia acum, cand petrolul anunţă o noua posibila criza energetică mondiala.
Dupa modelul european, de voie, de nevoie, şi România a elaborat o strategie în domeniul „energiei verzi”.


Consideraţii privind energia eoliana în România

Privind energia eoliană a României, s-au identificat cinci zone eoliene, în funcţie de condiţiile de mediu şi topogeografice, luând în considerare nivelul potenţialului energetic al resurselor de acest tip la înălţimea medie de 50 metri şi peste. Din rezultatele măsuratorilor înregistrate rezultă că România se încadrează într-un climat continental temperat, cu un potential energetic ridicat, în special în zona litoralului şi de coastă (climat blând), precum şi în zonele alpine cu platouri şi vârfuri montane (climat sever). Pe baza evaluării şi interpretării datelor înregistrate rezultă că, în România, potenţialul energetic eolian este cel mai favorabil pe litoralul Marii Negre, în zonele montane şi podişurile din Moldova sau Dobrogea. De asemenea, s-au identificat amplasamente favorabile în regiuni cu potential eolian relativ bun, dacă se urmăreste exploatarea energetică a efectului de curgere peste vârfuri de deal, efectul de canalizare al curentilor de aer ş.a. Evaluari preliminare privind zona litoralului Mării Negre, inclusiv în zona off-shore, demonstrează că potenţialul eolian amenajabil pe termen scurt şi mediu este ridicat, cu posibilităţi de obţinere a unei cantităţi de energie de ordinul miilor de GWh/an. Deşi pe plan mondial energetica vântului se află într-un stadiu avansat de maturitate tehnologică, se poate aprecia că în România ponderea energiei din surse eoliene în balanţa energetică, pe termen scurt, se situează sub posibilităţile reale de valorificare economică.
Îmi propun, prin fundaţia pe care o voi iniţia, sa acord o atenţie specială promovării ENERGIEI VERZI în România – sursa de energie cu cea mai rapidă dezvoltare din lume - o tehnologie curată, modernă şi eficientă pentru viitor.
În cadrul Proiectului "ENERGIE VERDE PENTRU ROMÂNIA", Compania pe care doresc să o infiinţez cu sprijinul dumnevoastră intentioneaza sa dezvolte cel mai amplu Proiect de ENERGIE EOLIANA, cu scopul de a produce electricitate. Am identificat zonele cu terenul adecvat, situat intr-o regiune cu un inalt POTENTIAL eolian, din sud estul Romaniei.
Acest Proiect de ENERGIE EOLIANA va consta, initial, dintr-un numar de TURBINE EOLIENE de 1000 MW (incluzand servicii complete de montare pe teren), cu posibilitatea de dezvoltare, in viitor, a unui PARC INDUSTRIAL DE ENERGIE EOLIANA.
Am identificat pentru acest PROIECT, tinând cont de piaţa internă şi externă de electricitate, următoarele argumente :
Interesul la nivel mondial pentru a dezvolta metode, având ca scop producerea de energie, altele decat cele convenţionale, folosind energii regenerabile (interes provocat de cresterea dramatică a pretului petrolului, ca urmare a numeroaselor crize ale petrolului, din lume, în ultimele decenii);
Numeroasele avantajele ale energiei eoliene: diminuarea semnificativa a poluării (nu produce emisii în atmosfera care cauzează ploi acide sau efecte de serăvorbim despre o sursă curată de energie) de combustibil, nu produce deşeuri radioactive, există multe zone cu un potential eolian ridicat, una dintre tehnologiile de energie reînnoibila cu cele mai mici costuri, accesibile in prezent, etc;
Un potential tehnic foarte bun pentru dezvoltarea energiei eoliene în Româniaţara cu cel mai mare potential eolian din regiune, încă nevalorificat, cu o gama larga de aplicaţii existente;
Promovarea electricităţii produse din surse de energie regenerabilă pe piaţa internă şi externă de electricitate – un target pe termen lung al Guvernului român.
Având în vedere obiectivele prezentate mai jos, solicit sprijinul dumneavoastră pentru realizarea acestui proiect, care va mari procentul de absobţie al fondurilor europene, va conduce la creare de locuri de muncă, la dezvoltare economică zonală, facilităţi agricole şi micşorarea facturii la energie electrică a oricărui locuitor al ţării.


OBIECTIVELE PROIECTULUI

 • Să promovez avantajele soluției de energie eoliană și să o integrez în sistemul național energetic,
 • Să creez oportunităţi de INVESTIŢII în cadrul unui Proiect de ENERGIE EOLIANA cu scopul de a dezvolta valorificarea resurselor de energie eoliană, încă neexploatate, pentru a implementa perspectiva lor de dezvoltare în sistemul naţional energetic şi pe cale de consecinţă crearea de noi locuri de muncă ( 3000 de noi locuri de munca in total),
 • Valorificarea electricităţii pruduse din surse de energie regenerabilă (ENERGIE EOLIANĂ),
 • Proiectul, prin amplitudinea sa, va aduce capital european pentru dezvoltarea SC Transelectica SA,
 • Proiectul va asigura energie electrică la un preţ mai mic decat cel existent pe piaţă in momentul prezent,
 • Proiectul va folosi firme românești pentru lucrări,în afară de producătorul de turbine, toți furnizorii vor fi români. În concluzie, fonduri de peste un miliard de euro vor fi incasate de firme românesti și de angajați români,
 • Voi aduce bani si în contul primăriilor și al statului prin taxele si impozitele plătite,
 • Voi plăti autorizațiile si avizele necesari, ceea ce va constitui de asemenea venit la bugetul statului,
 • Voi contribui la generarea altor tipuri de venituri la bugetele locale,
 • Proiectul va asigura dezvoltarea agriculturii României, prin livrarea de energie electrica la preţ preferenţial către toţi fermierii interesaţi,
 • Ca şi consecinţă a implementării proiectului, se vor dezvolta zonele adiacente, care eu preconizez a fi cel putin două comune din Dobrogea,
 • Doresc și dezvoltarea unui parc de distracţii care să întregească un circuit turistic. Parcul de distracţii va servi atât angajaţilor, cât si turistilor care vor dori sa viziteze Ferma eoliană, având în vedere că va fi cea mai mare din Sudul și Estul României,
 • Voi sprijini firmele românești care oferă servicii de marketing pentru TURBINE EOLIENE, Vânzari și Suport după VÂNZARE și companiile interesate care utilizează "ENERGIA VERDE" pentru nevoi proprii.